T.C.
ESKİŞEHİR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

   İ       L     A       N   

 

                                                                      
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik temini için yapılan sözlü sınav sonucu düzenlenen nihai liste aşağıda belirtilmiştir.

Zabıt Katipliği İçin TIKLAYINIZ

Mübaşirlik İçin TIKLAYINIZ

Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ

 

SÖZLEŞMELİ
ZABIT KATİPLİĞİ (32)
MÜBAŞİRLİK (2)
(ASİL) OLARAK NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE BAŞARILI OLAN ADAYLARIN
10/01/2019 PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR
BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR HAKKINDAKİ DUYURU

 

1- Mezuniyetlerine ilişkin belge aslının veya mezun oldukları okullardan alınacak belge asıllarının,

2-Bilgisayar dersi aldığına dair belgenin veya sertifika aslının,

***NOT: İl dışında ikamet edenlerin “diploma veya bilgisayar dersi aldıklarına ilişkin belgeleri” bağlı bulundukları il Komisyon Başkanlıkları tarafından onaylattırılması veya ikamet ettikleri yerde Komisyon Başkanlığının bulunmaması halinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından onaylattırılması,

 

3-Bekarlık,evlilik veya boşanma gibi soyisimleri değişiklerini içerir her bir soy isimlerine ilişkin ayrı ayrı vukuatlı aile nüfus kayıt örneklerinin,

 

4-Bekarlık,evlilik veya boşanma gibi soyisimleri değişiklerini içerir her bir soy isimlerine ilişkin ayrı ayrı adli sicil kayıtlarının,

 

5- Askerlik durumunu bildirir belge (Terhis olunmuş ise terhisine ilişkin belge, tecilli ise tecilli olduğuna dair askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge, muaf ise muafiyetine ilişkin kesin rapor ve buna ilişkin belgeler, askerlik çağına gelinmemiş ise herhangi bir belge istenilmemektedir)

 

6-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (Örneği;


ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                                         ESKİŞEHİR

                Görevimi devamlı yapmama engel olabilecek akıl hastalığım veya bedensel özrüm olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, kekemelik ve benzeri engellerimin bulunmadığını, Beyanederim.       /     /2018

                                                                                                                                                         ADI SOYAD
                                                                                                                                                               İMZA

 

***Şayet sağlık durumunuz ile ilgili  herhangi bir engeliniz bulunmakta ise bu hususun dilekçede belirtilmesi ve buna ilişkin evrakın aslı ile birlikte fotokopisinin Başkanlığımıza ibraz edilmesi.
 NOT: Yukarıda belirtilen dilekçe ilanda sadece örnek olarak verilmiş olup, dilekçenin A4 kağıdına yazılması suretiyle (bilgisayar veya el yazısıyla da olabilir) Başkanlığımıza teslim edilmesi, ilan üzerinden çıktısının alınarak imzalanmış halde teslim edilmemesi

 

 

 

 

7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü olmadığına dair dilekçe, (Örneği;


ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                                         ESKİŞEHİR

 

                Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü bulunmadığımı beyan ederim.        /        /2018

                                                                                                                                                                  AD SOYAD
                                                                                                                                                               İMZA
 

***Şayet mecburi bir hizmet ile yükümlülüğünüz bulunmakta ise bu hususun dilekçede belirtilmesi ve buna ilişkin evrakın aslı ile birlikte fotokopisinin Başkanlığımıza ibraz edilmesi.
NOT: Yukarıda belirtilen dilekçe ilanda sadece örnek olarak verilmiş olup, dilekçenin A4 kağıdına yazılması suretiyle (bilgisayar veya el yazısıyla da olabilir) Başkanlığımıza teslim edilmesi, ilan üzerinden çıktısının alınarak imzalanmış halde teslim edilmemesi

 

8-Mal bildirimi formu(Formda; Genel Beyan kısmının işaretlenmesi, Kurumu kısmının adliye ve görevi kısmının sözleşmeli zabıt katibi/mübaşir olarak doldurulması, sicil no kısmının boş bırakılması, kimlik bilgileri kısmına kişinin kendisine ait bilgilerinin yazılması, ayrıca evli ise eşine ait bilgilerin yazılması, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal veya borç var ise ilgili kısımların doldurulması ve bu mallara ilişkin mal bildirimi formunun arkasındaki BÖLÜM-9'a edinilme nedenlerinin açıkça yazılması (örneğin maaş birikimiyle, miras yoluyla vs.), üzerine kayıtlı herhangi bir mal bulunmamakta ise belirtilen bölüme "üzerime kayıtlı herhangi bir mal bulunmamaktadır" ibaresinin yazılması, formun arkasındaki ad-soyad, tarih ve imza kısımlarının doldurulması)

9-2 adet 6X9 ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

10-Sözleşmeli zabıt katipliğinde başarılı olan adayların, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sınav ilanında sayısı (Eskişehir-30, Mihalıççık-1, Beylikova-1) olarak sözleşmeli zabıt katipliği unvanında belirtilen yerlerden hangi adliyede görev yapmak istediğine dair talep dilekçelerinin,

11-Sigorta sicil numarası (e-devletten çıktısının alınarak eklenmesi)

12-Mal Bildirim Formu(Mal Bildirim formuna ulaşmak için lütfen Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ)

 

-İL DIŞINDA İKAMET EDEN ADAYLAR EVRAKLARINI APS İLE ESKİŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDEREBİLİRLER.

 

 

 

  T.C. Adalet Bakanlığı ESkişehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır