T.C.
ESKİŞEHİR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

   İ       L     A       N   

 

                                                                      
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İcra Katipliği temini için yapılan sözlü sınav sonucu düzenlenen nihai liste aşağıda belirtilmiştir.

İcra Katipliği İçin TIKLAYINIZ

Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ

 

T.C.
ESKİŞEHİR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ (17)
(ASİL) OLARAK NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE BAŞARILI OLAN ADAYLARIN
10/01/2019 PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR
BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR HAKKINDAKİ DUYURU

 

1- Mezuniyetlerine ilişkin belge aslının veya mezun oldukları okullardan alınacak belge asıllarının,

2-Bilgisayar dersi aldığına dair belgenin veya sertifika aslının,

***NOT: İl dışında ikamet edenlerin “diploma veya bilgisayar dersi aldıklarına ilişkin belgeleri” bağlı bulundukları il Komisyon Başkanlıkları tarafından onaylattırılması veya ikamet ettikleri yerde Komisyon Başkanlığının bulunmaması halinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından onaylattırılması,

3-Bekarlık,evlilik veya boşanma gibi soyisimleri değişiklerini içerir her bir soyisimlerine ilişkin ayrı ayrı vukuatlı aile nüfus kayıt örneklerinin,

4-Bekarlık,evlilik veya boşanma gibi soyisimleri değişiklerini içerir her bir soyisimlerine ilişkin ayrı ayrı adli sicil kayıtlarının,

5-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü olmadığına dair beyanı,


(Örneği;
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                       ESKİŞEHİR

Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü bulunmadığımı beyan ederim.        /        /2018

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    AD SOYAD
                                                                                                                                                İMZA

*** Şayet mecburi bir hizmet ile yükümlülüğünüz bulunmakta ise bu hususun dilekçede belirtilmesi ve buna ilişkin evrakın aslı ile birlikte fotokopisinin Başkanlığımıza ibraz edilmesi.
NOT: Yukarıda belirtilen dilekçe ilanda sadece örnek olarak verilmiş olup, dilekçenin A4 kağıdına yazılması suretiyle (bilgisayar veya el yazısıyla da olabilir) Başkanlığımıza teslim edilmesi, ilan üzerinden çıktısının alınarak imzalanmış halde teslim edilmemesi

 

AŞAĞIDA YAZILI DAHA ÖNCE BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM EDİLEN EVRAKLAR HAKKINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK BULUNMASI HALİNDE AYRICA BUNLARA İLİŞKİN EVRAKLARIN GÖNDERİLMESİ                                                                                                                                     ;

6-Askerlik durumunu bildirir belge (Terhis olunmuş ise terhisine ilişkin belge, tecilli ise tecilli olduğuna dair askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge, muaf ise muafiyetine ilişkin kesin rapor ve buna ilişkin belgeler, askerlik çağına gelinmemiş ise herhangi bir belge istenilmemektedir)

7-Mal bildirimi formu(Formda; Genel Beyan kısmının işaretlenmesi, Eskişehir Adliyesi ve görevi kısmının icra katibi olarak doldurulması, sicil no kısmının boş bırakılması, kimlik bilgileri kısmına kişinin kendisine ait bilgilerinin yazılması, ayrıca evli ise eşine ait bilgilerin yazılması, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal veya borç var ise ilgili kısımların doldurulması ve bu mallara ilişkin mal bildirimi formunun arkasındaki BÖLÜM-9'a edinilme nedenlerinin açıkça yazılması (örneğin maaş birikimiyle, miras yoluyla vs.), üzerine kayıtlı herhangi bir mal bulunmamakta ise BÖLÜM-9'a "üzerime kayıtlı herhangi bir mal bulunmamaktadır" ibaresinin yazılması, formun arkasındaki ad-soyad, tarih ve imza kısımlarının doldurulması)

 

8-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi (Örneği;


ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                                         ESKİŞEHİR

                              
                Görevimi devamlı yapmama engel olabilecek akıl hastalığım veya bedensel özrüm olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, kekemelik ve benzeri engellerimin bulunmadığını, Beyanederim.       /     /2018

                                                                                                                                                         ADI SOYAD
                                                                                                                                                               İMZA

*** Şayet sağlık durumunuz ile ilgili  herhangi bir engeliniz bulunmakta ise bu hususun dilekçede belirtilmesi ve buna ilişkin evrakın aslı ile birlikte fotokopisinin Başkanlığımıza ibraz edilmesi.
NOT: Yukarıda belirtilen dilekçe ilanda sadece örnek olarak verilmiş olup, dilekçenin A4 kağıdına yazılması suretiyle (bilgisayar veya el yazısıyla da olabilir) Başkanlığımıza teslim edilmesi, ilan üzerinden çıktısının alınarak imzalanmış halde teslim edilmemesi

 

9- 2 adet 6x9 ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

10- Mal bildirim formu(Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ)

*İL DIŞINDA İKAMET EDEN ADAYLAR EVRAKLARINI APS İLE ESKİŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDEREBİLİRLER.

  T.C. Adalet Bakanlığı ESkişehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır