T.C.
ESKİŞEHİR
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU

   İ       L     A       N   

 

                                                                      
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Bayan), İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek), Şoför, Sıhhi Tesisat Teknisyenliği ile Metal İşleri Teknisyenliği temini için yapılan sözlü sınav sonucu düzenlenen nihai liste aşağıda belirtilmiştir.

İnfaz Koruma Memuru (Bayan) için TIKLAYINIZ

İnfaz Koruma Memuru (Erkek) için TIKLAYINIZ

Şoför için TIKLAYINIZ

Sıhhi Tesisat Teknisyenliği için TIKLAYINIZ

Metal İşleri Teknisyenliği için TIKLAYINIZ

Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ

 

 

SÖZLEŞMELİ
ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU (10)
BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMURU (10)
ŞOFÖR (2)
METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ (1)
SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ (2)
(ASİL) OLARAK NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE BAŞARILI OLAN ADAYLARIN
10/01/2019 PERŞEMBE GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR
BAŞKANLIĞIMIZA TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR HAKKINDAKİ DUYURU

 

1-Askerlik durumunu bildirir belge (Terhis olunmuş ise terhisine ilişkin belge, tecilli ise tecilli olduğuna dair askerlik şubesinden alınacak yeni tarihli belge, muaf ise muafiyetine ilişkin kesin rapor ve buna ilişkin belgeler, askerlik çağına gelinmemiş ise herhangi bir belge istenilmemektedir)

 

2-Mal bildirimi formu (Formda; Genel Beyan kısmının işaretlenmesi, Kurumu kısmının Ceza İnfaz Kurumu ve görevi kısmının (sözleşmeli infaz ve koruma memuru/teknisyen/şoför) olarak doldurulması, sicil no kısmının boş bırakılması, kimlik bilgileri kısmına kişinin kendisine ait bilgilerinin yazılması, ayrıca evli ise eşine ait bilgilerin yazılması, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir mal veya borç var ise ilgili kısımların doldurulması ve bu mallara ilişkin mal bildirimi formunun arkasındaki BÖLÜM-9'a edinilme nedenlerinin açıkça yazılması (örneğin maaş birikimiyle, miras yoluyla vs.), üzerine kayıtlı herhangi bir mal bulunmamakta ise BÖLÜM-9'a "üzerime kayıtlı herhangi bir mal bulunmamaktadır" ibaresinin yazılması, formun arkasındaki ad-soyad, tarih ve imza kısımlarının doldurulması)

 

3-2 adet 6x9 ebadında fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olacak şekilde)

 

4-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü olmadığına dair beyanı,


(Örneği;
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                                                                       ESKİŞEHİR

Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi bir hizmet ile yükümlü bulunmadığımı beyan ederim.        /        /2018

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    AD SOYAD
                                                                                                                                                İMZA

*** Şayet mecburi bir hizmet ile yükümlülüğünüz bulunmakta ise bu hususun dilekçede belirtilmesi ve buna ilişkin evrakın aslı ile birlikte fotokopisinin Başkanlığımıza ibraz edilmesi.
NOT: Yukarıda belirtilen dilekçe ilanda sadece örnek olarak verilmiş olup, dilekçenin A4 kağıdına yazılması suretiyle (bilgisayar veya el yazısıyla da olabilir) Başkanlığımıza teslim edilmesi, ilan üzerinden çıktısının alınarak imzalanmış halde teslim edilmemesi

5-Sağlık Kurulu Raporu, (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "infaz ve koruma memuru/şoför/teknisyen olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının" ibaresinin özellikle ilgili bölümünde bulunması, sağlık kurulu heyetinde PSİKİYATRİ UZMANININ bulunmasına dikkat edilmesi, rapordaki heyete ilişkin tüm imzaların tam olması ve rapordaki resim üzerinde mührünün bulunması hususlarına özellikle dikkat edilmesi)


 BÖLGE HASTANELERİ
1. Adana Devlet Hastanesi,
2. Afyon Devlet Hastanesi,
3. Antalya Devlet Hastanesi,
4. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi,
5. Bursa Devlet Hastanesi,
6. Çorum Devlet Hastanesi,
7. Diyarbakır Devlet Hastanesi,
8. Elazığ Devlet Hastanesi,
9. Erzurum Numune Hastanesi,
10. Eskişehir Devlet Hastanesi,
11. Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi,
12. İstanbul Haydarpaşa Numune, Şişli Etfal, Haseki ve Kartal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
13. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
14. Kars Devlet Hastanesi,
15. Kayseri Dr.Vedat Ali Özkan Devlet Hastanesi,
16. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,
17. Konya Numune Hastanesi,
18. Malatya Devlet Hastanesi,
19. Mersin Devlet Hastanesi,
20. Sakarya Devlet Hastanesi,
21. Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi,
22. Sivas Sultan 1.İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi,
23. Trabzon Numune Hastanesi,
24. Van Devlet Hastanesi,
25. Zonguldak Devlet Hastanesi,

6-Mezuniyetlerine ilişkin belge aslının veya mezun oldukları okullardan alınacak belge asıllarının,
7-Sürücü belgesi aslının,
***NOT: İl dışında ikamet edenlerin “diploma ve sürücü belgelerini” bağlı bulundukları il Komisyon Başkanlıkları tarafından onaylattırılması veya ikamet ettikleri yerde Komisyon Başkanlığının bulunmaması halinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından onaylattırılması,

8-Sigorta sicil numarası (e-devletten çıktısının alınarak eklenmesi)

9- Mal Bildirim Formu(Mal Bildirim Formu için TIKLAYINIZ)

 

-İL DIŞINDA İKAMET EDEN ADAYLAR EVRAKLARINI APS İLE ESKİŞEHİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖNDEREBİLİRLER.

 

 

  T.C. Adalet Bakanlığı ESkişehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır